[GThiệu] Cập nhật ứng dụng với Update Notifier

Quản trị mạng – Có một thứ mà chúng tôi thích trong Ubuntu (hay bất cứ phân phối nào của Linux) đó là bộ quản lý phần mềm tập trung, với bộ quản lý tập trung này, bạn có thể sử dụng để tìm kiếm, download, cài đặt và nâng cấp các ứng dụng. Bộ quản lý phần mềm cũng thông báo cho bạn thời điểm các nâng cấp được cung cấp cho bất cứ phần mềm nào được cài đặt trên hệ thống của bạn. Liệu bạn có muốn một phần mềm như vậy trên Windows Vista. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về phần mềm đó mang tên Update Notifier. Ứng dụng miễn phí này sẽ thực hiện chính xác như những gì được nói, nó sẽ thông báo cho bạn thời điểm có các nâng cấp của phần mềm mà bạn đã cài đặt trên máy.

Tiếp tục đọc