FIFA Full Collection & More – FIFA tất cả các phiên bản + Các thứ khác

Bài viết này là nơi mình tổng hợp tất cả các game bóng đá FIFA đã được giới thiệu trên trang Web cùng các thứ liên quan.

Danh sách bao gồm từ bản  FIFA đầu tiên 1994 đến năm 2010.

Tiếp tục đọc

[GEN] FIFA games: 1994 >>> 1997

FIFA các phiên bản:
– FIFA 1994: FIFA International Soccer
– FIFA 1995: FIFA Soccer 95
– FIFA 1996: FIFA Soccer 96
– FIFA 1997: FIFA Soccer 97
Trên SEGA Genesis, được chơi giả lập trên máy tính.

FIFA International Soccer

Tiếp tục đọc

All 5871 games Sega Genesis + Sega 32x – Tất cả đầy đủ 5871 trò giả lập Điện tử 6 nút SEGA

Thông tin:

– Có đầy đủ 5871 game Điện tử 6 nút – Sega Genesis (GEN) + Sega 32x (32x) được biết đến, chơi giả lập trên máy tính.

– Dung lượng tầm 700 MB gói gọn trong 7 phần.

– Host Download: Mediafire.

Tiếp tục đọc

Game giả lập SEGA 32x hay – All

Tuyển tập các trò SEGA CD hay chơi giả lập trên máy tính.

Blackthorne

Tiếp tục đọc

Game giả lập SEGA CD hay – All

Tuyển tập các trò SEGA CD hay chơi giả lập trên máy tính.

Android Assault Revenge of Bari-Arm

Tiếp tục đọc

Game giả lập SEGA Genesis hay – Number

Tuyển tập các trò SEGA Genesis hay chơi giả lập trên máy tính theo vần Số.

Tiếp tục đọc

Game giả lập SEGA Genesis hay – A

Tuyển tập các trò SEGA Genesis hay chơi giả lập trên máy tính theo vần A.

Advanced Daisenryaku

Tiếp tục đọc

Game giả lập SEGA Genesis hay – B

Tuyển tập các trò SEGA Genesis hay chơi giả lập trên máy tính theo vần B.

Batman Forever

Tiếp tục đọc

Game giả lập SEGA Genesis hay – C

Tuyển tập các trò SEGA Genesis hay chơi giả lập trên máy tính theo vần C.

Cannon Fodder

Tiếp tục đọc

Game giả lập SEGA Genesis hay – D

Tuyển tập các trò SEGA Genesis hay chơi giả lập trên máy tính theo vần D.

Desert Strike Return to The Gulf

Tiếp tục đọc