Thiên Hạ Vô Song – Nhạc hòa tấu Kiếm Hiệp đặc sắc

非凡乐队《天下无双》
Singularity Band – Thiên Hạ Vô Song (Tian Xia Wu Shuang)

| MP3 320kbps | Guzheng, Pipa, Dizi, Xiao, Erhu | Instrumental | 125 MB | 2006 |

Info

专辑名称:天下无双
专辑艺人:非凡乐队
唱片公司:晶音唱片
出版公司:广东音像出版社
ISRC:CN-F18-06-450-00/A.J6
出版日期:2006年8月

Tiếp tục đọc