Yu-Gi-Oh! Power Of Chaos: Yugi The Destiny + Kaiba The Revenge + Joey The Passion [Full Install]

Yu-Gi-Oh! Power Of Chaos Yugi The Destiny

Chắc hẳn hiện nay còn rất ít người xa lại với bộ chuyện tranh vua trò chơi, và đặc biệt hơn nữa là trò chơi Yu-Gi-Oh phỏng theo game nổi tiếng. Với sự nổi tiếng của truyện tranh này, game mô phỏng câu truyện mang tên Yu-Gi-Oh cũng đã rất thành công trên nền PS Yugi-oh – Forbidden Memories. Và sau đó, trên nền PC cũng đã nhanh chóng đưa lên series của game này với tên Yu-Gi-Oh! Power Of Chaos. Series này gồm 3 phiên bản với mỗi phiên bản, đối thủ của bạn lại là một nhân vật chính chính trong bộ truyện tranh vua trò chơi. Get-Game.Net xin giới thiệu phiên bản đầu tiên của series game này Yu-Gi-Oh! Power Of Chaos: Yugi The Destiny, và ở phiên bản này, đối thủ của bạn chính là nhân vật chính, thần bài Yugi!

Tiếp tục đọc

[PSX] Eternal Eyes

Tiếp tục đọc

[PSX] Digimon World

Tiếp tục đọc

[PSX] Digimon Rumble Arena

Tiếp tục đọc

[PSX] Digimon Digital Card Battle

Tiếp tục đọc

[PSX] Digimon World 2

Tiếp tục đọc

[PSX] Monster Rancher

Tiếp tục đọc

[PSX] Monster Rancher 2

Tiếp tục đọc

[PSX] Metal Gear Solid

Tiếp tục đọc