Lướt web ẩn danh bằng Web Proxy

Tổng hợp các Web Proxy giúp bạn vào được các trang chặn IP Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Proxy Server là gì?

Định nghĩa: Proxy Server (PS) là một server Internet làm chức năng kiểm soát việc truy cập Internet của các máy khách. Sử dụng PS, công ty có thể cấm nhân viên truy cập những địa chỉ Web không mong muốn, cải thiện tốc độ nhờ lưu trữ cục bộ các trang Web và giấu định danh của mạng nội bộ để gây khó khăn cho người muốn thâm nhập từ bên ngoài.

Tiếp tục đọc