[PSX] Pro Evolution Soccer 2

Tiếp tục đọc

[PSX] Pro Evolution Soccer

Tiếp tục đọc

[PSX] Winning Eleven 2000 – Đá bóng Nhật 5 (2000) các phiên bản

Winning Eleven 2000 – Đá bóng Nhật 5 (2000) gồm các phiên bản sau:

– J-League Jikkyou Winning Eleven 2000 (JP, 06/29/00)

– J-League Jikkyou Winning Eleven 2000 2nd (JP, 11/30/00)
+ World Soccer Jikkyou Winning Eleven 2000: U-23 Medal heno Chousen (JP, 08/24/00)
+ ISS Pro Evolution 2 (EU, 03/23/01)

Tiếp tục đọc

[PSX] Winning Eleven 4 – Đá bóng Nhật 4 các phiên bản

Winning Eleven 4 – Đá bóng Nhật 4 gồmcác phiên bản sau:

– World Soccer Jikkyou Winning Eleven 4 (JP, 09/02/99)

– ISS Pro Evolution (EU, 1999)

– ISS Pro Evolution (US, 06/06/00)

Tiếp tục đọc

[PSX] Winning Eleven 3 – Đá bóng Nhật 3 các phiên bản

Winning Eleven 3 – Đá bóng Nhật 3 bao gồm các phiên bản sau:

– J-League Jikkyou Winning Eleven 3 (JP, 12/11/97)
+ World Soccer Jikkyou Winning Eleven 3 Final Ver. (JP, 11/12/98)
+ International Superstar Soccer Pro ’98 (US, 08/11/98)

– World Soccer Jikkyou Winning Eleven 3: World Cup France ’98 (JP, 05/28/98)

Tiếp tục đọc

[PSX] Winning Eleven 2 – Đá bóng Nhật 2 các phiên bản

Winning Eleven 2 – Đá bóng Nhật 2 bao gồm các phiên bản sau:

– World Soccer Winning Eleven ’97 (JP, 06/05/97)

– Goal Storm ’97 (US, 1997)

– International Superstar Soccer Pro (EU, June 1997)

– International Superstar Soccer Pro (Platinum) (EU, 03/30/01)

Tiếp tục đọc

[PSX] Winning Eleven – Đá bóng Nhật 1 các phiên bản

Winning Eleven – Đá bóng Nhật 1 bao gồm các phiên bản sau:

– World Soccer Winning Eleven (JP, 03/15/96)

– Goal Storm (EU, January 1996)

Tiếp tục đọc