Một số phím tắt trên hệ điều hành Windows

Phím tắt (Shortcut Keys) Công dụng
Phím Windows Mở hay đóng menu Start
Windows + D Hiển thị màn hình desktop
Windows + E Mở cửa sổ Computer
Windows + F Mở cửa sổ tìm kiếm (Search)
Ctrl + Windows + F Tìm kiếm các máy tính trong mạng LAN
Windows + L Khóa máy tính hay chuyển tài khoản người dùng
Windows + M hoặc Windows+ Shift + M Thu nhỏ tất cả cửa sổ / Khôi phục các cửa sổ thu nhỏ
Windows + R Mở hộp thoại Run
Windows + T Mở vòng xoay các chương trình trên Taskbar
Windows + U Mở Ease of Access Center
Ctrl + A Chọn mọi thứ trong một cửa sổ
Ctrl + C Sao chép dữ liệu được chọn
Ctrl + X Cắt dữ liệu được chọn sang nơi khác
Ctrl + V Dán hay sao chép dữ liệu được chọn
Ctrl + Y Thực hiện lại một hành động
Ctrl + Z Khôi phục một hành động
F1 Hiển thị trợ giúp
F2 Đóng khối phần nhãn của dữ liệu được chọn để hiệu chỉnh
F3 Mở cửa sổ tìm kiếm
Ctrl + F4 Đóng cửa sổ văn bản hiện tại
Alt + F4 Đóng chương trình hay dữ liệu hiện tại
F5 Làm tươi một cửa sổ
F6 Cycles through elements in a window or on the desktop
F10 Kích hoạt thanh menu của một chương trình
Shift + Windows + F10 Hiển thị menu phím tắt của một đối tượng được chọn
Delete Xóa đối tượng được chọn vào Recycle Bin
Shift + Delete Xóa hẳn đối tượng được chọn (không vào Recycle Bin)
Alt + Enter Hiển thị thuộc tính (Properties) của đối tượng được chọn
Ctrl + Esc Mở trình đơn Start
Alt + Esc Mở vòng chuyển các đối tượng theo thứ tự người dùng đã mở
Ctrl + Shift + Esc Mở Windows Task Manager
Alt trái + Shift trái + Num Lock Tắt/mở tính năng Mouse Keys
Giữ 5 giây phím Num Lock Tắt/mở tính năng Toggle Keys
Windows + Pause Hiển thị hộp thoại System Properties
Alt trái + Shift trái + Print Screen Tắt/mở tính năng High Contrast
Giữ Shift phải trong 8 giây Tắt/mở tính năng Filter Keys
Nhấn Shift 5 lần Tắt/mở tính năng Sticky Keys
Alt + Spacebar Mở trình đơn phím tắt cho cửa sổ hiện tại
Alt + Tab Chuyển đổi qua lại các đối tượng đang mở
Windows + Tab Chuyện xoay vòng các đối tượng đang mở với Flip 3-D
Ctrl + Alt + Tab Hiển thị các đối tượng đang mở (sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi qua lại)
Ctrl + Windows + Tab Hiển thị các đối tượng đang mở với Flip 3-D (sử dụng các phím mũi tên để đổi xoay vòng)

Sưu tầm

5 hệ điều hành đã bị quên lãng

Có hệ điều hành vẫn chưa “chết”, chỉ tại Windows quá phổ biến. Nhưng trong số đó, có cả sản phẩm của Microsoft, chính là “cha đẻ” Windows.

OS/2 (1987)

OS-2.jpg

Tiếp tục đọc