M Byte, MHz và hơn thế nữa

Định nghĩa: Tốc độ của PC được đo bằng tốc độ xử lý thông tin của bộ vi xử lý (MHz); dung lượng sẵn có của đĩa cứng và của bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM) tính bằng megabyte (M byte-MB) và tốc độ truyền thông tin (bit/giây).

Tiếp tục đọc