Truyện Tranh: Teppi – Siêu quậy Teppi

Đây là bộ truyện tranh đầu tiên mình đọc. Hồi đó chỉ đọc được có mỗi một tập tên là “Vào trường Đông Hải”. Bây giờ lớn có điều kiện đọc được cả bộ trên mạng.

Mọi người Download cả bộ truyện về máy đọc cho dễ.
Tiếp tục đọc