Game engine là gì?

untitled-118

Nếu bạn thường xuyên đọc những tin tức về nền công nghiệp game, có thể bạn sẽ nghe qua cụm từ “game engine” đâu đó. Bạn biết cụm từ đó, đồng ý nhưng có khi nào bạn ngồi lại, suy nghĩ “vậy cụ thể game engine là gì” hay không?

Tiếp tục đọc

Search Engine là gì?

Định nghĩa:

Search engine phần mềm cung cấp các địa chỉ Web có chứa một hay nhiều thông tin, từ khoá mà người dùng cần tìm kiếm. Thuật ngữ search engine đôi lúc được dùng không chính xác để chỉ các chỉ mục Web do các biên tập viên biên soạn.

Web crawler còn được gọi là spider (con nhện) là một phần của search engine, chuyên “chu du” khắp Web, sao chép từng trang nó tìm được và lập chỉ mục các từ khóa, tên trang.

Tiếp tục đọc