Thủ thuật sử dụng Command Prompt tốt hơn

Command Prompt là cửa sổ dòng lệnh DOS chạy trên nền Windows cho phép bạn thực hiện các dòng lệnh như trong DOS. Với một số thủ thuật sau, làm việc trên Command Prompt bạn sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều so với DOS.

Tiếp tục đọc

Tập lệnh quan trọng của DOS dùng để cấu hình và kiểm tra mạng

Một số lệnh cơ bản trong mạng LAN hay được sử dụng, nhất là dùng để kiểm tra, điều khiển, hay truy cập từ xa tới máy tính khác trong mạng LAN. Các lệnh này hoàn toàn có thể dùng những công cụ khác có sẵn của Windows như cmd.exe để thực hiện, hoặc dùng chương trình để thực hiện thay thế cho việc dùng dòng lệnh.

Tiếp tục đọc

Một số lệnh DOS dùng để diệt Malware thủ công

Một số lệnh trong Cmd dùng để diệt Malware bằng tay.

1-TASKLIST

– Hiển thị các tiến trình có PID lớn hơn 2000(tùy chọn PID) và in ra định dạng csv: hiển thị bao gồm “Image Name”,”PID”,”Session Name”,”Session#”,”Mem Usage”,”Status”,”User Name”,”CPU Time”,”Window Title”
Tasklist /v /fi “pid gt 2000” /fo csv
In ra một file cho dễ nhìn: Tasklist /v /fi “pid gt 2000” /fo csv >hell.txt

Tiếp tục đọc

Lệnh DOS trong Windows

Ebooks được xây dựng dựa theo bản Help trong Windows 2000 giúp các bạn tham khảo cách sử dụng một số lệnh Dos thông dụng và tiện lợi trong Windows 2000.

Cấu trúc tài liệu

FILES & FOLDERS
Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác cơ bản đối với tập tin, thư mục và các ổ đĩa … như tạo mới, chỉnh sửa, thiết lập các thuộc tính, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa ….

SYSTEM
Bao gồm những lệnh cho phép thay đổi thiết lập, hiển thị thông tin hệ thống Windows và hệ thống phụ MS-Dos trên Windows.

NETWORK
Bao gồm những lệnh rất hữu ích nếu bạn là một nhà quản trị mạng, có những lệnh giúp bạn làm việc nhanh hơn so với dùng giao diện của HĐH Windows.

DOS PROMPT
Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác để thay đổi giao diện cũng như các thiết lập đối với cửa sổ lệnh Dos

GIỚI THIỆU

Tiếp tục đọc