Bookworm Adventures Volume 2

The vocabularious sequel to the hit PopCap word game!
Stop the presses! The walls of fiction are collapsing as characters run wild through the Great Library, and only Lex the Bookworm can save the world from certain doom! Build words and battle monsters to survive three storybooks with 10 chapters each. Trade barbs, banter and body blows with over 130 foes, and earn help from fighting friends along the way!

The better the word, the badder the damage — so power up with over 20 treasures, including all-new Rainbow Tiles. Work wordy wonders in all four game modes and flex your lexicon in six mini-games. It’s a role-playing word game you can’t set down!

Tiếp tục đọc

Bookworm Adventures Deluxe

– Chú sâu thông minh Lex làm việc ở một thư viện khổng lồ của giáo sư Codex. Vào một ngày nọ, Lex nghe dc tiếng kêu cứu của nữ thần xinh đẹp Cassandra vọng ra từ một cuốn sách. Cassandra bị những kẻ xấu nhốt vào ngục tối và nàng đang mất dần đi sức mạnh của mình. Nàng đã nhờ đến sự giúp đỡ của Lex và chú sâu dũng cảm đã quyết định lên đường.

Tiếp tục đọc