Thủ thuật sử dụng Command Prompt tốt hơn

Command Prompt là cửa sổ dòng lệnh DOS chạy trên nền Windows cho phép bạn thực hiện các dòng lệnh như trong DOS. Với một số thủ thuật sau, làm việc trên Command Prompt bạn sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều so với DOS.

Tiếp tục đọc