My Memory Games: Vegas Games 2000

Game này hồi nhỏ mình rất thích. Tìm mãi, tìm mãi mới ra được tên. Sau đó lại tìm mãi, tìm mãi mới ra được link bản đầy đủ.

Cảm giác khi chơi lại được game này thật tuyệt. Ôi tuổi thơ.

Tiếp tục đọc

Poker Superstars III

Are you ready for the next challenge?! Poker Superstars III Gold Chip Challenge raises the stakes with new superstars, new gold chips to win for great plays and a brand new challenge play mode. Poker superstars is the game that is packed with challenge. Be one of the Superstars by importing your photo in to the game! The Superstars are up for the new challenge, are you?

Tiếp tục đọc

SolSuite 2009

– Solsuite năm 2009 là một bộ sưu tập 486 solitaire games

– Tất cả trò chơi yêu thích của bạn ở đây: Spider, Klondike, FreeCell, Pyramid, gôn Busy Aces, Canfield, Forty Thieves, Four Seasons, Carpet, Flower Garden, Rouge et Noir, Monte Carlo, … cùng với Solsuite

– Mỗi solitaire có hơn chín nghìn tỷ possible shuffles, bởi vậy bạn cứ yên tâm chơi ko biết chán là gì.

– Có những số liệu thống kê chi tiết trong mỗi trò chơi, với những đồ thị, những biểu đồ cấu trúc ba chiều và đưa ra để ước tính mức kỹ năng của bạn.

Tiếp tục đọc

Governor of Poker

It`s best not to mess with Texas in this battle to poker superstardom. Earn your title by challenging old western poker pros and see your name in the local paper. Compete for cash, fame, properties, transport assets, and more. Youda Governor of Poker revisits the roots of this riveting card game. You`ve got to hold em and know when to fold em to take over Texas.

Tiếp tục đọc