36 vị sao Thiên Cương trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

0 – Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái
000_thacthapthienvuong_tieucai.jpg
Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng LSB vì trúng tên chết sớm, nhưng xét ra Tiều Cái là người lãnh tụ đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở …

Tiếp tục đọc

72 vị sao Địa sát – 108 Anh hùng Lương Sơn Bạc

37 – Địa Khôi Tinh – Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ

Chu Vũ trước khi lên LSB cũng đình đám lắm, lên rồi lại không thấy gì, thậm chí quên cả Chu Vũ chết ra sao

Tiếp tục đọc