FIFA Full Collection & More – FIFA tất cả các phiên bản + Các thứ khác

Bài viết này là nơi mình tổng hợp tất cả các game bóng đá FIFA đã được giới thiệu trên trang Web cùng các thứ liên quan.

Danh sách bao gồm từ bản  FIFA đầu tiên 1994 đến năm 2010.

Tiếp tục đọc

[GEN] FIFA games: 1994 >>> 1997

FIFA các phiên bản:
– FIFA 1994: FIFA International Soccer
– FIFA 1995: FIFA Soccer 95
– FIFA 1996: FIFA Soccer 96
– FIFA 1997: FIFA Soccer 97
Trên SEGA Genesis, được chơi giả lập trên máy tính.

FIFA International Soccer

Tiếp tục đọc

[PSX] X-Men Mutant Academy 2

Tiếp tục đọc

[PSX] X-Com UFO Defense

Tiếp tục đọc

[PSX] X-Com Terror from the Deep

Tiếp tục đọc

[PSX] WipEout 3 Special Edition

Tiếp tục đọc

[PSX] Vigilante 8 Second Offense

Tiếp tục đọc

[PSX] Vigilante 8

Tiếp tục đọc

[PSX] Vandal Hearts

Tiếp tục đọc

[PSX] Um Jammer Lammy

Tiếp tục đọc