Giới thiệu về svchost.exe

Chắc hẳn các bạn sẽ phân vân rằng tại sao lại phải có đến hàng tá các process cần phải chạy và svchost.exe là một ví dụ như vậy. Quả thực bạn sẽ không thể không chạy chương trình này nhưng cũng không cần phải nhớ để chạy chúng… vậy chúng là gì?

Vậy đó là các file gì?

Tiếp tục đọc

ActiveX là gì?

Định nghĩa: ActiveX là tay nối đến máy tính để bàn Windows của Microsoft Component Object Model (COM), một kiến trúc thành phần phần mềm giống như các đường truyền điện tử, để kết nối các thành phần phần mềm với nhau và cho phép chúng gửi thông tin qua lại. COM là kiến trúc tổng thể bao trùm cả giao tiếp đầu cuối (front end), server và cơ sở dữ liệu. ActiveX là một thành phần của COM làm nhiệm vụ quản lý máy tính để bàn và giao việc “bay nhảy” trên mạng cho một tay nối khác của COM là Kiến trúc Đối tượng Thành phần Phân tán (Distributed Component Object Model – DCOM).

Tiếp tục đọc

File system là gì?

Định nghĩa:

File system hay hệ thống tập tin (HTTT) có chức năng tổ chức và kiểm soát các tập tin và siêu dữ liệu tương ứng, được lưu trên ổ đĩa nhằm cho phép truy cập nhanh chóng và an toàn.

Tiếp tục đọc

Process và Thread là gì?

Định nghĩa:

Quá trình (process) là trạng thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính. Nó bao gồm bộ nhớ cần thiết để chạy chương trình (không gian địa chỉ của quá trình) và khả năng kiểm soát hiện trạng của bộ xử lý trong quá trình thực thi chương trình (tiến trình điều khiển của quá trình). Luồng (thread) tương tự như quá trình nhưng chỉ bao gồm tiến trình điều khiển. Nhiều luồng sử dụng không gian địa chỉ của một quá trình.

Tiếp tục đọc

Tìm hiểu về Hệ Thống

Tài liệu giúp bạn hiểu thêm về các file hệ thống của Windows như: CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT. Cùng những kiến thức khác như: Cách tạo đĩa khởi động, Virus và cách phòng chống, các câu hỏi về phần cứng…

Tiếp tục đọc

Lệnh DOS trong Windows

Ebooks được xây dựng dựa theo bản Help trong Windows 2000 giúp các bạn tham khảo cách sử dụng một số lệnh Dos thông dụng và tiện lợi trong Windows 2000.

Cấu trúc tài liệu

FILES & FOLDERS
Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác cơ bản đối với tập tin, thư mục và các ổ đĩa … như tạo mới, chỉnh sửa, thiết lập các thuộc tính, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa ….

SYSTEM
Bao gồm những lệnh cho phép thay đổi thiết lập, hiển thị thông tin hệ thống Windows và hệ thống phụ MS-Dos trên Windows.

NETWORK
Bao gồm những lệnh rất hữu ích nếu bạn là một nhà quản trị mạng, có những lệnh giúp bạn làm việc nhanh hơn so với dùng giao diện của HĐH Windows.

DOS PROMPT
Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác để thay đổi giao diện cũng như các thiết lập đối với cửa sổ lệnh Dos

GIỚI THIỆU

Tiếp tục đọc

Phim tắt toàn tập

Tài liệu này giới thiệu các phím tắt trong những phần mềm ứng dụng thông dụng.

Cấu trúc tài liệu

Tiếp tục đọc

Sổ tay Windows Vista 8.1 Final

Cấu trúc tài liệu

Tiếp tục đọc

Tài liệu về Windows Registry

Cấu trúc tài liệu

Tiếp tục đọc

5 hệ điều hành đã bị quên lãng

Có hệ điều hành vẫn chưa “chết”, chỉ tại Windows quá phổ biến. Nhưng trong số đó, có cả sản phẩm của Microsoft, chính là “cha đẻ” Windows.

OS/2 (1987)

OS-2.jpg

Tiếp tục đọc