Sửa lỗi không chơi được các game Cũ trên hệ điều hành mới

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi không chơi được các game cũ trên hệ điều hành mới (ở đây mình muốn đề cập là Windows XP).

Cách thức rất đơn giản, bạn không phải sử dụng bất cứ phần mềm nào khác, không phải tác động vào hệ thống. Cách làm như sau:

Tiếp tục đọc

[PSX] Tactics Ogre Let Us Cling Together

Tiếp tục đọc

[PSX] Super Puzzle Fighter II Turbo

Tiếp tục đọc

[PSX] Star Wars Episode I Jedi Power Battle

Tiếp tục đọc

[PSX] Spider-Man

Tiếp tục đọc

[PSX] Spider-Man 2 Enter Electro

Tiếp tục đọc

[PSX] Speed Punks

Tiếp tục đọc

[PSX] Sled Storm

Tiếp tục đọc

[PSX] Saiyuki Journey West – Tây Trúc thỉnh kinh

Tiếp tục đọc