MechWarrior 4 Mercenaries – Robot đại chiến

Trong game, người chơi sẽ nhập vào của Spectre, 1 nam phi công đánh thuê Battle Mech du hành bên trong lãnh thổ của thế giới Battle Tech được gọi là Tháng Ba Hỗn Nguyên (Chaos March) trong suốt cuộc nội chiến FedCom (FedCom Civil War) (đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng giếng 1, 3066 đến cuối tháng 7 3067). Người chơi sẽ nhận được tiền và những vật hữu dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho nhiều phe khác nhau. Với tài nguyên đó người chơi có thể mua vũ khí, Battle Mechs và sửa Mech cũng như thuê các Mech Warrior khác để hỗ trợ người chơi.

Tiếp tục đọc