Thượng Đế cũng phải cười 1 & 2 – The Gods Must Be Crazy I & II

The Gods Must Be Crazy IThe Gods Must Be Crazy II.jpg

Phim này hồi nhỏ xem buồn cười không chịu được.

Tiếp tục đọc