Dungeon Siege + Exp [Legends of Aranna + Return to Arhok]

Nếu bạn chưa từng chơi trò Dungeon Siege khi nó được phát hành năm ngoái, thì bản mở rộng Legends of Aranna (LoA) là một lựa chọn tốt cho bạn bởi nó bổ sung những tính năng và nội dung thú vị, đi kèm bản gốc.

Tiếp tục đọc