36 vị sao Thiên Cương trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

0 – Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái
000_thacthapthienvuong_tieucai.jpg
Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng LSB vì trúng tên chết sớm, nhưng xét ra Tiều Cái là người lãnh tụ đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở …

Tiếp tục đọc

72 vị sao Địa sát – 108 Anh hùng Lương Sơn Bạc

37 – Địa Khôi Tinh – Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ

Chu Vũ trước khi lên LSB cũng đình đám lắm, lên rồi lại không thấy gì, thậm chí quên cả Chu Vũ chết ra sao

Tiếp tục đọc

Những điều chưa biết về Cracker

Từ lâu giới cracker (người bẻ khoá) được những người dùng phần mềm lậu tôn là Robinhood, là người cướp của người giàu chia cho người nghèo… Nhưng ít người biết được sự thật về hoạt động của họ.

Cracker – họ là ai?

Khác với hacker (những người xâm nhập mạng máy tính làm những điều bất hợp pháp với mục đích khác nhau) luôn thích phô trương danh tánh, cracker hoạt động khá bí mật và hoạt động theo team. Một team gồm nhiều thành phần trong đó họ chủ yếu chia thành:

Tiếp tục đọc