Truyện Tranh: Dũng sĩ Hesman

DŨNG SĨ HESMAN

Phóng tác: Hùng Lân

Đây là truyện hồi nhỏ mình rất thích. Nhớ lần bị ốm nằm bệt trên giường mẹ cho 5 nghìn, bảo mày thích gì tao ra chợ mua cho. Mình thích truyện tranh, thế là mẹ mua về quyển Dũng sĩ Hesman về.

Truyện này là tuổi thơ của mình, nên tình cờ tìm thấy link Download bộ truyện này, muốn chia sẻ với mọi người.

Tiếp tục đọc