Protoss – Trường tồn kiêu hãnh cùng thời gian

Nguồn gốc dân tộc Protoss

Protoss là sản phẩm do một chủng tộc siêu đẳng khác, Xel’Naga tạo ra. Cái tên “Protoss” có nghĩa là “những sinh linh đầu tiên”, ám chỉ rằng đây là thành công đầu tiên trong vô số những cuộc thử nghiệm trong việc tạo ra một giống loài mới của dân tộc Xel’Naga. Ban đầu, chủng tộc Protoss phát triển rất chậm và người Xel’Naga không hài lòng với điều này, họ quyết định dành hàng nghìn năm dìu dắt những đứa con của mình đi lên.

“Những sinh linh đầu tiên”.

Tiếp tục đọc