Game giả lập GBA hay – S

Tuyển tập các trò Gameboy Advance hay chơi giả lập trên máy tính theo vần S.

Shaman King – Legacy of the Spirits – Soaring Hawk (US)

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Shaman%20King%20-%20Legacy%20of%20the%20Spirits%20-%20Soaring%20Hawk%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Shaman%20King%20-%20Legacy%20of%20the%20Spirits%20-%20Soaring%20Hawk.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Konami
– Phát hành: Konami
– Thời gian: 02/08/05
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Shaman King – Legacy of the Spirits – Sprinting Wolf (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Shaman%20King%20-%20Legacy%20of%20the%20Spirits%20-%20Sprinting%20Wolf%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Shaman%20King%20-%20Legacy%20of%20the%20Spirits%20-%20Sprinting%20Wolf.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Konami
– Phát hành: Konami
– Thời gian: 02/08/05
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Shaman King – Master of Spirits (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Shaman%20King%20-%20Master%20of%20Spirits%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Shaman%20King%20-%20Master%20of%20Spirits.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động phiêu lưu
– Phát triển: Konami
– Phát hành: Konami
– Thời gian: 09/16/05
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Shaman King – Master of Spirits 2 (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Shaman%20King%20-%20Master%20of%20Spirits%202%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Shaman%20King%20-%20Master%20of%20Spirits%202.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Konami
– Phát hành: Konami
– Thời gian: 02/17/06
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Shining Force – Resurrection of the Dark Dragon (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Shining%20Force%20-%20Resurrection%20of%20the%20Dark%20Dragon%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Shining%20Force%20-%20Resurrection%20of%20the%20Dark%20Dragon.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai chiến thuật
– Phát triển: Amusement Vision
– Phát hành: Atlus Co.
– Thời gian: 06/08/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Shining Soul (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Shining%20Soul%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Shining%20Soul.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Next Entertainment
– Phát hành: Atari
– Thời gian: 03/07/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Shining Soul II (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Shining%20Soul%20II%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Shining%20Soul%20II.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Grasshopper Manufacture
– Phát hành: THQ
– Thời gian: 03/26/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Sim City 2000 (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Sim%20City%202000%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Sim%20City%202000.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Mô phỏng
– Phát triển: Full-Fat
– Phát hành: Zoo Digital Publishing
– Thời gian: 11/21/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Sims – Bustin’ Out (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Sims%20-%20Bustin%27%20Out%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Sims%20-%20Bustin%27%20Out.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Mô phỏng
– Phát triển: Griptonite Games
– Phát hành: EA Games
– Thời gian: 12/02/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Sims 2 (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Sims%202%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Sims%202.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Mô phỏng
– Phát triển: Maxis
– Phát hành: Electronic Arts
– Thời gian: 10/24/05
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Sonic Advance (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Sonic%20Advance%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Sonic%20Advance.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Sonic Team
– Phát hành: Sega
– Thời gian: 02/03/02
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Sonic Advance 2 (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Sonic%20Advance%202%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Sonic%20Advance%202.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Dimps Corporation
– Phát hành: Sega
– Thời gian: 03/09/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Sonic Advance 3 (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Sonic%20Advance%203%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Sonic%20Advance%203.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Dimps Corporation
– Phát hành: THQ
– Thời gian: 06/07/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Street Fighter Alpha 3 Upper (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Street%20Fighter%20Alpha%203%20Upper%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Street%20Fighter%20Alpha%203%20Upper.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Song đấu
– Phát triển: Crawfish Interactive
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 12/01/02
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Summon Night – Swordcraft Story (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Summon%20Night%20-%20Swordcraft%20Story%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Summon%20Night%20-%20Swordcraft%20Story.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Flight-Plan
– Phát hành: Atlus Co.
– Thời gian: 07/26/06
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Summon Night – Swordcraft Story 2 (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Summon%20Night%20-%20Swordcraft%20Story%202%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Summon%20Night%20-%20Swordcraft%20Story%202.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Flight-Plan
– Phát hành: Atlus Co.
– Thời gian: 10/17/06
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Super Mario Advance (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Super%20Mario%20Advance%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Super%20Mario%20Advance.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Nintendo
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 06/22/01
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Super Mario Advance 2 – Super Mario World (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Super%20Mario%20Advance%202%20-%20Super%20Mario%20World%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Super%20Mario%20Advance%202%20-%20Super%20Mario%20World.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Nintendo
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 09/25/06
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Super Mario Advance 3 – Yoshi’s Island (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Super%20Mario%20Advance%203%20-%20Yoshi%27s%20Island%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Super%20Mario%20Advance%203%20-%20Yoshi%27s%20Island.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Nintendo
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 09/24/02
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Super Mario Advance 4 – Super Mario Bros. 3 (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Super%20Mario%20Advance%204%20-%20Super%20Mario%20Bros.%203%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Super%20Mario%20Advance%204%20-%20Super%20Mario%20Bros.%203.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Nintendo
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 10/21/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Super Puzzle Fighter II Turbo (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Super%20Puzzle%20Fighter%20II%20Turbo%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Super%20Puzzle%20Fighter%20II%20Turbo.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Giải đố
– Phát triển: Atomic Planet Entertainment
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 03/28/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Super Robot Taisen Original Generation (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Super%20Robot%20Taisen%20Original%20Generation%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Super%20Robot%20Taisen%20Original%20Generation.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai chiến thuật
– Phát triển: Banpresto
– Phát hành: Atlus Co.
– Thời gian: 08/08/06
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Super Robot Taisen Original Generation 2 (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Super%20Robot%20Taisen%20Original%20Generation%202%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Super%20Robot%20Taisen%20Original%20Generation%202.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai chiến thuật
– Phát triển: Banpresto
– Phát hành: Atlus Co.
– Thời gian: 11/14/06
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Sword of Mana (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Sword%20of%20Mana%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpgg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Sword%20of%20Mana.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Brownie Brown
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 03/19/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Chú ý:

– Đây là các game chơi giả lập trên máy tính vì thế để chơi được bạn cần phải có thêm phần mềm để chạy game. Phần mềm này bạn có thể tìm thấy tại bài viết “Toàn tập về game giả lập Gameboy Advance“. Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm của trang Web để tìm bài viết này. Mình không đưa link trực tiếp là để tránh trường hợp xảy ra lỗi link khi di chuyển bài “Toàn tập về game giả lập Gameboy Advance” sang chỗ khác.

– Nếu bạn biết game nào hay khác hoặc phát hiện ra lỗi hãy thông báo với mình.

– Hãy ghi rõ nguồn khi sử dụng lại bài viết.

Advertisements

2 phản hồi

  1. thank nhiu . admin nho dang them nha trang nay rat hay

  2. cuc hay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: