[GThiệu] 10 ứng dụng tuyệt vời chạy trên khay hệ thống

Những ứng dụng nhỏ gọn và miễn phí chạy trên khay hệ thống sẽ giúp “thông thoáng” đất cho thanh tác vụ. 10 ứng dụng sau sẽ rất hữu ích cho những tác vụ nhỏ.

desktop.jpg
Các biểu tượng trên khay hệ thống sẽ cho một không gian rộng rãi hơn

Tiếp tục đọc