Tài liệu Hướng dẫn làm giáo án Điện tử v2.6

Để làm nên một bài giảng điện tử đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức cơ bản về tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng sử dụng các công cụ để tạo nên các bài giảng, giáo án điện tử. Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp quý thầy cô có kỹ năng cần thiết để tạo ra các bài giảng điện tử có chất lượng với phần mềm soạn thảo trình chiếu MS PowerPoint cùng với các phần mềm hỗ trợ khác.

Cấu trúc tài liệu

Tiếp tục đọc