Lệnh DOS trong Windows

Ebooks được xây dựng dựa theo bản Help trong Windows 2000 giúp các bạn tham khảo cách sử dụng một số lệnh Dos thông dụng và tiện lợi trong Windows 2000.

Cấu trúc tài liệu

FILES & FOLDERS
Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác cơ bản đối với tập tin, thư mục và các ổ đĩa … như tạo mới, chỉnh sửa, thiết lập các thuộc tính, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa ….

SYSTEM
Bao gồm những lệnh cho phép thay đổi thiết lập, hiển thị thông tin hệ thống Windows và hệ thống phụ MS-Dos trên Windows.

NETWORK
Bao gồm những lệnh rất hữu ích nếu bạn là một nhà quản trị mạng, có những lệnh giúp bạn làm việc nhanh hơn so với dùng giao diện của HĐH Windows.

DOS PROMPT
Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác để thay đổi giao diện cũng như các thiết lập đối với cửa sổ lệnh Dos

GIỚI THIỆU

Tiếp tục đọc